Komunikacja korporacyjna dla POLREGIO

Klient: POLREGIO S.A.

Brief: Wzmocnienie wizerunku POLREGIO jako lidera branży przewozów pasażerskich wśród społeczeństwa oraz decydentów. Budowa wizerunku atrakcyjnego i bezpiecznego pracodawcy. Budowanie przekonania, że rozwijanie usług narodowego przewoźnika jest korzystne z perspektywy pasażerów, ale również niesie wiele benefitów systemowych.

Rezultaty:

 • Dotarcie z przekazami do kluczowych interesariuszy – Ministerstwo Infrastruktury Kancelaria Premiera Rady Ministrów, Agencja Rozwoju Przemysłu.
 • Utrzymanie w dyskursie społecznym uzasadnienia stanowiska POLREGIO dot. sporów ze związkami zawodowymi oraz z organizatorami przejazdów w poszczególnych województwach.
 • Obecność z kluczowymi przekazami w opiniotwórczych mediach – TVP1, TVP Info, Dziennik Gazeta Prawna, Puls Biznesu, Rzeczpospolita.
 • Ekspozycja medialna przedstawicieli Klienta w mediach – wywiady indywidulne i komentarze w prasie.
 • Pozytywny odbiór opracowanych filmów w ramach działań employer brandingowych przez wewnętrznego interesariusza.

Wyzwania:

 • Brak wiedzy na temat struktury transportu kolejowego w Polsce (istnienie krajowego przewoźnika i branży REGIO, na którą składają się samorządowe spółki kolejowe, spółki skarbu państwa takiej jak POLREGIO i komercyjny przewoźnik) oraz rozkładu sił i potencjału rozwojowego poszczególnych przewoźników.
 • Zmiana postrzegania kolei jako służby publicznej na rzecz komercyjnego potencjału (IV pakiet kolejowy).
 • Skomplikowany system finansowania kolei regionalnych oraz obowiązków Organizatora przewozów regionalnych – Urzędów Marszałkowskich i Przewoźnika – spółek kolejowych, który wymaga wielopłaszczyznowej edukacji wśród interesariuszy. Rozproszona odpowiedzialność za stan i finansowania transportu kolejowego w Polsce.
 • Dynamika branży transportowej, której towarzyszą zdarzenia i wypadki losowe.

Opis:

Regionalne przewozy pasażerskie są ważnym elementem transportu, który każdego dnia pozwala wielu Polakom wygodnie i sprawnie przemieszczać się i swobodnie realizować swoje plany. To istotny czynnik niwelowania istniejącego wykluczenia społecznego.
Niestety pogłębiający się problem niedofinansowania tego sektora przekłada się dziś na braki taborowe, problemy z infrastrukturą i mało rozbudowane rozkłady jazdy – zbyt mała liczba tras oraz niska częstotliwość przejazdów. Rosnące zapotrzebowanie na transport publiczny, ale i wyższe oczekiwania odnośnie do standardów, dostępności oraz spełniania globalnych wymogów środowiskowych stawiały przed przewoźnikiem kolejne wyzwania i wiązały się z koniecznością edukacji rynku związanej z rolą międzyregionalnych przewozów pasażerskich w Polsce. Jako first aid communication team wspierałyśmy spółkę POLREGIO S.A. w zarządzeniu komunikacją z mediami i otoczeniem rynkowym, jak również w budowaniu świadomości znaczenia branży REGIO.

Działanie:

 • Aktywne wsparcie biura prasowego Klienta w zakresie komunikacji korporacyjnej, w tym tworzenie strategii, rekomendacja działań taktycznych i narzędzi, media relations, tworzenie treści na kanał LinkedIn, pozycjonowanie eksperckie przedstawicieli Klienta oraz komunikacja kryzysowa.
 • Organizacja debaty z niezależnym partnerem – dziennik Rzeczpospolita, w celu zwrócenia uwagi na problem niedofinansowania branży REGIO – infrastruktury, taboru oraz obsługi pasażerów, a także publicznego zaprezentowania rozwiązania (środki z NFOŚ).
 • Wsparcie Klienta w działaniach media relations, zwłaszcza w kontekście procesu rozmów ze stroną społeczną – związkami zawodowymi oraz organizatorami przewozów – marszałkami wojewódzkimi.
 • Nagranie oraz promocja na kanałach social mediowych serii minireportaży o kobietach pracujących w POLREGIO pt. „Kobieca strona kolei”, które obrazują zaangażowanie i wzrost znaczenia kobiet w strukturze zatrudnienia w spółce kolejowej. Cykl został przygotowany z okazji Dnia Kobiet.
 • Nagranie video sondy pasażerskiej z okazji Europejskiego Dnia Maszynisty Kolejowego, w której pasażerowie dziękują maszynistom kolejowym za ich pracę.
Scroll to Top