Program grantowy „InicJaTyWy” dla Carlsberg

Klient: Carlsberg Polska

Brief: Obsługa programu grantowego InicJaTyWy wraz z komunikacją.

Sukcesy:

 • 59 przyznanych grantów na łączną sumę ponad 500 tys. zł w ramach sześciu edycji programu.
 • Wzmacnianie relacji z lokalnymi samorządami oraz organizacjami– partnerska współpraca.
 • Rozpoznawalność programu – cykliczne zaangażowanie organizacji.

Wyzwania:

 • Wieloletni program, niezmieniona formuła.
 • Lokalny zasięg, ograniczona liczba organizacji.
 • Kreatywność projektów z obszaru proekologicznej edukacji

Opis:

Budowanie partnerskich relacji ze społecznościami lokalnymi to istota prowadzenia biznesu w sposób odpowiedzialny. Realizowany w sąsiedztwie browarów Carlsberg Polska program InicJaTyWy opiera się na grancie finansowym przyznawanym na realizację projektów na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców Brzeska i Sierpca. To program realizowany we współpracy z lokalnymi urzędami miast, w którym o wyborze zwycięzców (w głosowaniu internetowym) zawsze decydują mieszkańcy.

Działanie:

 • Aktualizacja dokumentów konkursowych i rekrutacja wnioskodawców.
 • Lifting strony www.inicjatywy.pl – przygotowanie treści oraz nadzór nad głosowaniem internetowym.
 • Wsparcie Jury w ostatecznym wyborze grantobiorców, koordynacja podpisywania umów.
 • Monitorowanie postępu realizowanych projektów i weryfikacja sprawozdań.
 • Media relations – opracowywanie i dystrybucja informacji prasowych, współpraca z lokalnymi mediami celem promocji akcji głosowania.
Scroll to Top